Užsisakykite Svarainio žinias, t.y. naujausią info apie naujas nuolaidas, renginius, įvykius ir t.t.):

Apie mus

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie labdaros akcijų:

 

Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės nustato viešai prieinamos Interneto svetainės www.svarainis.lt naudojimosi sąlygas ir tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę. Taisyklės taikomos visiems vartotojams, kurie lankosi www.svarainis.lt. 

2. Prieinamumas

2.1. www.svarainis.lt nuosavybės teise priklauso VšĮ Prasmingos idėjos,  juridinių asmenų registro kodas: 302477238

3. Teikiamos paslaugos

3.1. www.svarainis.lt yra teikiamos šios paslaugos:  su sveika gyvenseną susijusios naujienos, vieši diskusijų forumai, nuolaidas teikiančių partnerių informacija, galimybė užsisakyti kortelę ir kitos paslaugos.

4. Privatumo nuostatos

4.1. www.svarainis.lt  pripažįsta ir gerbia kiekvieno vartotojo, kuris apsilanko, konstitucinę teisę į privatumą.

4.2. www.svarainis.lt  slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant interneto svetainės lankomumą bei atliekant statistinius tyrimus.

4.3. www.svarainis.lt gali rinkti jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą registracijos formoje nurodytą informaciją) rinkodaros tikslais.

4.4. www.svarainis.lt neatskleis trečiosioms šalims jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose taisyklėse, prieš tai negavę išankstinio jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tai bus privaloma įvykdyti.

4.5. www.svarainis.lt turi teisę skelbti viešai nesusimokėjusių  Svarainis- bičiulių nuolaidų kortelės mėnesinių mokesčių vartotojų kortelės užsakyme nurodytus asmens duomenis www.svarainis.lt, jei po paskatinimo ji nėra gražinta VšĮ Prasmingos idėjos.

4.6. www.svarainis.lt turi teisę perduoti informaciją teisėsaugos institucijoms apie vartotojus paskelbusius informaciją prieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.

4.7. Pateikdami savo asmens duomenis www.svarainis.lt, jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi pagal šias taisykles. 

5. Autorių  teisės

5.1. www.svarainis.lt skelbiamas turinys yra informacinio pobūdžio.

5.2. www.svarainis.lt turinys negali būti naudojamas ir/ar platinamas be išankstinio VšĮ Prasmingos idėjos sutikimo kitose žiniasklaidos priemonėse siekiant komercinių ar netiesioginių komercinių tikslų. VšĮ Prasmingos idėjos turi išimtinę teisę į www.svarainis.lt skelbiamą turinį, jeigu nenurodytą kitaip.

5.3. Jei turinys suderinus yra naudojamas, privalomai turi būti nurodytą, jog jo šaltinis yra www.svarainis.lt.

5.4. Trečių asmenų skelbiami prekiniai ženklai ar interneto svetainių adresai išimtine teise priklauso šių prekių ženklų ar informacijos šaltinių savininkams. www.svarainis.lt neatsako už tokių interneto svetainių turinį.

5.5. Visas turinys skelbiamas Diskusijų forumuose yra vartotojų nuomonė. www.svarainis.lt neužtikrina turinio išsamumo bei teisingumo.  Vartotojai turi teisę skelbti savo informaciją diskusijų forumuose, nepažeisdami šių taisyklių. Visa atsakomybė už informacijos teisingumą tenka ją pateikusiam vartotojui.

5.6. www.svarainis.lt turi teisę redaguoti ar pašalinti informaciją, kuri prieštarauja taisyklėms, Lietuvos Respublikos įstatymams, pažeidžia autorines ar kitokias trečių šalių teises. Taip pat turi teisę suteikti informaciją tretiems asmenims apie prieštaringą informaciją pateikusį vartotoją, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos.

5.7. www.svarainis.lt neatsako už vartotojų ar kitų trečių asmenų patirtą materialinę ir nematerialinę žalą, susijusią su www.svarainis.lt skelbiamu turiniu.

5.8. www.svarainis.lt neįsipareigoja operatyviai taisyti informacijos trūkumų ar netikslumų, išskyrus kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Taip pat turi teisę bet kada keisti ar šalinti pasirinktą turinį.

5.9  Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją www.svarainis.lt, Jūs suteikiate autoriaus teises į visą šią informaciją. VšĮ Prasmingos idėjos neprivalės atlyginti šios informacijos pateikėjui. 

6. Atsakomybė ir sąmoningumas

6.1. www.svarainis.lt nuorodą draudžiama talpinti vietose, kurios propaguoja prievartą, prieštarauja sveikos gyvensenos principams ar juos neigia, kursto diskriminaciją ar užsiima kita nusikalstama veikla.

6.2. www.svarainis.lt vartotojam draudžiama skleisti  informaciją kurios propaguoja prievartą, neapykantą, smurtą, patyčias, diskriminaciją, žalingus įpročius bei pažeidžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

6.3. www.svarainis.lt vertina kitų vartotojų pagalbą, kurie pastebėję tokią informaciją praneša VšĮ Prasmingos idėjos.

6.4. www.svarainis.lt neatsako už nuolatinį ir nepertraukiamą  interneto svetainės veikimą ir pasilieka teisę vykdyti tobulinimo darbus prieš tai neinformavus vartotojų.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių info@svarainis.lt

7.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.